In the depths of darkness

Att lägga pussel utan att ha några bitar

Vi blev skickade hit för att söka sju nycklar och finna en fenix. Vad vi funnit är en kontinent i upplösning, ett ordnat kaos av köttkvarnar, politik, heder och legender.

Som enrollerade i armén skickades vi till värdshuset Galna Korpen, där vi blivit lovade att våra omkostnader dras från lönen. Att tillhöra armén ett tag bör kunna vara ett sätt att snoka utan att råka ut för alltför många frågor. Folk här tycks inte vilja dra blickar till sig, det verkar gå att komma undan med ganska mycket. Befolkningen består mest av människor men också ovanligt många minotaurer, och husen är väl anpassade efter den bovina delen av befolkningen med höga enplanshus.

Barden Barian svarade på Nymerias frågor om platsens historia: Kontinenten Temural var för 150 år sedan helt tillhörande imperiet Thesp, men som imperier i välmåga tenderar att göra började städer och lokalregenter sätta sig upp mot centralstyret. Snart föll imperiet sönder i många småriken. Dessa riken är idag formerade i sju riken, alla centrerade runt en stad. I imperiets regalia fanns enligt legenden sju nycklar, var och en representerande en styrande befattning. Idag är de sju “huvudstäderna” styrda av just dessa sju nyckelrepresentationer: Cemprus (i Krell), Alder, Tork, Tremur, Gald, Rokus och Pentagon. Alla sju centralstäderna är byggda på rester av viktiga städer i imperiet. En legend säger att “Fågel Fenix ska resa sig ur askan av Thesp för att bilda det nya riket.” Enligt Barian kan slutet vara felöversatt, ordet för rike är detsamma som ordet för värld.

Vad betyder detta? Ska vi bli vänner med de sju för att så kunna ta oss genom den stängda porten till fenixen, eller är vårt uppdrag rentav att bygga fred – att få dessa krigiska och stolta krigande idioter att komma överens? Eller måste samtliga dessa städer och alla i dem falla helt, många tusen mer eller mindre oskyldiga dö, innan världen kan återfödas?

View
Bah!

Knappt har vi kommit till en ny värld med ett viktigt uppdrag förrän vi tappar riktningen helt. Mina tjänare har anmält sig frivilliga till stadens armé av någon ofattbar anledning. Uppenbarligen har ingen av dem någonsin sett ett krig på nära håll eller så drivs de av stark dödslängtan eller dumhet. Det bästa sättet att vinna ett krig är uppenbart att inte deltaga i det. Så mycket mer kan göras om man använder sin kropp till något mer än en måltavla.

Bo lyckades nästan ha ihjäl någon på tavernan med sin yxa. Sedan ägnade de andra resten av dagen åt att försöka hjälpa det menlösa offret. Till vilken nytta? Jag börjar tappa hoppet om att den här vansinniga besättningen någonsin kommer att förstå vikten av målmedvetenhet.

Jag tog reda på lite mer om situationen i landet under tiden. Tydligen har lika många soldater förlorats i strid under de senaste månaderna som under flera år dessförinnan. Fronten ligger tre veckor från Krell och dit skickas tydligen så många som möjligt nu för att förvandlas till köttfärs och skickas tillbaka till Krell på vagn. Det verkar inte vara något bra ställe att börja leta på, särskilt som vi inte har några spår som leder oss dit.

/ Drypp

View
Vid muren

Ni står i det kalla regnet. Den lille råttögde notarien har precis skrivit in både Lorkonius och Bo i stadens armé. Innanför statsmuren breder en låg stad av grå stenhus ut sig.

 

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View
Sjumilaskogen

Lorkonius kliar sig huvudet med en vass kloliknande nagel…

Hmmm… få se nu… Minnet av den platsen är så avlägset, nästan som om det hände någon annan. Vad jag minns så var vi på väg till staden för att hämta förstärkningar – eller var det någon annan gång? Vi beslöt oss för att slå läger i en gammal ruin. Sedan kunde vi inte komma ut samma väg igen.

På andra sidan ruinen fann vi en skog, en märklig skog. Vi gick och gick. Maten tog slut. Till slut lyckades vi jaga rätt på lite mat så att vi kunde hålla ut ett tag till. Efter lite experimenterande kom jag fram till att hela skogen var en enda stor portal, där vissa ritualer krävdes för att färdas mellan olika fasta punkter i skogen. Resten av skogen var i princip oändlig åt alla håll… antagligen ett demiplan av något slag.

Vi fann såväl odöda som diverse ruiner och någon sorts bosättare av oklar härkomst i skogen. Deras orakel förtalte oss att skogens tillstånd var en följd av att jag hade förgiftat hela skogen med min ande. Eller var det drakens ande? Jag minns inte riktigt.

Efter mycket vandrande lyckades vi finna ett träd som föreföll vara centralpunkten för skogens paranormalitet. Vi använde Content Not Found: elmtungas_spjut för att extrahera anden, och därefter blev allt svart.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.