In the depths of darkness

Att lägga pussel utan att ha några bitar

Vi blev skickade hit för att söka sju nycklar och finna en fenix. Vad vi funnit är en kontinent i upplösning, ett ordnat kaos av köttkvarnar, politik, heder och legender.

Som enrollerade i armén skickades vi till värdshuset Galna Korpen, där vi blivit lovade att våra omkostnader dras från lönen. Att tillhöra armén ett tag bör kunna vara ett sätt att snoka utan att råka ut för alltför många frågor. Folk här tycks inte vilja dra blickar till sig, det verkar gå att komma undan med ganska mycket. Befolkningen består mest av människor men också ovanligt många minotaurer, och husen är väl anpassade efter den bovina delen av befolkningen med höga enplanshus.

Barden Barian svarade på Nymerias frågor om platsens historia: Kontinenten Temural var för 150 år sedan helt tillhörande imperiet Thesp, men som imperier i välmåga tenderar att göra började städer och lokalregenter sätta sig upp mot centralstyret. Snart föll imperiet sönder i många småriken. Dessa riken är idag formerade i sju riken, alla centrerade runt en stad. I imperiets regalia fanns enligt legenden sju nycklar, var och en representerande en styrande befattning. Idag är de sju “huvudstäderna” styrda av just dessa sju nyckelrepresentationer: Cemprus (i Krell), Alder, Tork, Tremur, Gald, Rokus och Pentagon. Alla sju centralstäderna är byggda på rester av viktiga städer i imperiet. En legend säger att “Fågel Fenix ska resa sig ur askan av Thesp för att bilda det nya riket.” Enligt Barian kan slutet vara felöversatt, ordet för rike är detsamma som ordet för värld.

Vad betyder detta? Ska vi bli vänner med de sju för att så kunna ta oss genom den stängda porten till fenixen, eller är vårt uppdrag rentav att bygga fred – att få dessa krigiska och stolta krigande idioter att komma överens? Eller måste samtliga dessa städer och alla i dem falla helt, många tusen mer eller mindre oskyldiga dö, innan världen kan återfödas?

Comments

Pyrola

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.