Tag: Lorkonius

Results

  • Lorkonius

    Uppväxt i byn Hilltop i Silvermark och fick uppdraget att hämta förstärkningar till försvar mot den orcherhord som var på väg i byns riktning. Träffade några slumpmässiga flyktingar från sagda hord på vägen och drullade genom en märklig portal till en ä …