Krell


Staden Krell breder ut sig i ett kulligt landskap. Vägen fram är en packad grusväg vilken kantas de sista kilometrarna av galgar med stålburar  där soldater spärrats in för att svälta ihjäl och hackas till bitar av svulstna korpar så välgödda att de fått problem att flyga. Stadsmuren är av grå granit med tunga befästningar. Innanför muren breder en låg stenstad ut sig. Husen täcks av tegeltak. Väster om staden breder ett område med tält och fallfärdiga träskjul ut sig, dock inget närmre än 400 meter från staden. Området närmast stadsmuren är svart av aska.  Ovanför statsportarna vajar en blå fana med en vit duva som håller en pil.

Krell

In the depths of darkness Skrofler