Pyrolas Familj

Familjen är de man reser med. Familjen är man alltid lojal mot. Så har det alltid varit hos vandrarna, lojaliteten till resesällskapet är en nödvändighet för överlevnad. Var och en bidrar med det man kan när man kan det. Var och en tar i där det behövs. Var och en sätter Familjens överlevnad framför den egna bekvämligheten.

Ibland händer det att någon kommer bort från sin Familj. När det inträffar, finner man snarast möjligt en ny. Utan Familj överlever ingen. Ingen varelse klarar sig ensam. Ingen varelse är sig själv nog.

Jag blev ensam. Jag fann en ny Familj. Den är rörig och inte helt självklar, men tillsammans överlever vi. Nåja, kommer vidare i alla fall. Så länge vi kan le och skämta tillsammans finns det en framtid.

Min Familj har en välbalanserad sammansättning. Störst och starkast är Bo, som är någon slags kovarelse och kan klyva flera fiender med samma yxhugg. Samtidigt är han väldigt snäll och mjuk. Kanske någon som är så stor inte behöver vara elak eller kärv? Han är varm och bra att rida på när mina ben är för korta, och han har nära till skratt och leenden.

Kärv och möjligen ibland lite elak är Drypp, men han är ovan vid att leva på ytan och har nog varit med om en hel del. Han är inte mycket större än jag, så det är förklarligt (om än inte helt i enlighet med Familjekoden) att han gömmer sig så fort det börjar hetta till. Utom när vi stötte på någon slags mörkalver – då tände han till minsann. Det finns någonting där…

Lorkonius är en smula skrämmande, och var så långt innan han började tala med flera tungor. Han är någon slags präst och jag är inte helt säker på att den gud han tjänar vill världen väl. Vi behöver honom, dock. Han är den som förstår mest av vad som händer med oss, tror jag. Var så i alla fall tills vi träffade alven.

Alven, Nymeria, kom sent till Familjen och även om vi klarat oss hyfsat dittills hade vi nog haft svårt att komma vidare utan henne. Hon är betydligt mer hemma i dessa fjärranvärldar än någon annan av oss. Möjligen med undantag för vad det nu kan vara som talar genom den kropp vi gav Lorkonius då hans egen ruttnat.

Vår Familj är inte helt självklar, men var och en har sin roll att spela och sina uppgifter. Det är när de förmågor som behövs finns samlade i en Familj, den Familjen kan nå framgångar. Tillsammans klarar vi oss alltid.

Pyrolas Familj

In the depths of darkness Pyrola